STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE im.DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"
"...bodaj ujrzeć padając w ataku Polskę wolną i czystą jak łza"
INTRO
Biogram "Inki"
Podlaski Rajd
2016
Kontakt
2016

PERLEJEWO 14 SIERPNIA 2016

   
   
     
"Kościół lokalny w Perlejewie przygarnia dzisiaj do swojej rodziny parafialnej Żołnierzy Wyklętych, a i dzisiaj często wyklinanych, którzy doczekali się pięć lat temu ustawy wpisującej do kalendarza świąt państwowych Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niech podobnie jak Dzień Pamięci, ta tablica stanie się „wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...).Niech będzie to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata.”
Dzisiejsze upamiętnienie w postaci tablicy umieszczonej nad wejściem głównym kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego zostało ufundowane przez Pana Mecenasa Stanisława Siwka. Projektodawcą tablicy jest Pan inż. Witold Żyngiel z Torunia. Tablica powstała w pracowni Pana Stanisława Szcześniaka w Ciechanowcu."
   
   
   
   
   
   

"Do niedawna to miejsce na cmentarzu parafialnym w Perlejewie pełniło funkcję Grobu Nieznanego Żołnierza. Przez wiele lat skrywało przed barbarzyństwem nieludzkiej władzy prochy wiernych synów Ojczyzny.
W latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku pomnik otrzymał imiona, nazwiska oraz pseudonimy poległych w Miodusach Pokrzywnych 18 sierpnia 1945 roku Żołnierzy 1 szwadronu 5.Wileńśkiej Brygady Armii Krajowej.
Dzisiaj jesteśmy świadkami jak oprócz funkcji przywracania dobrego imienia Żołnierzom Wyklętym to miejsce staje się godną chwały Oręża Polskiego pamiątką wiernej służby oraz ich ofiary.

Dzisiejsza uroczystość odbywa się u stóp pomnika, którego fundatorem jest Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Białymstoku. Sfinalizowanie budowy tego pomnika jest imienną zasługą Pana Bohdana Paszkowskiego – Wojewody Podlaskiego, Pana Jana Zalewskiego – Starosty Siemiatyckiego, Pana Marka Bobla – Wicestarosty Siemiatyckiego, Pana Krzysztofa Radziszewskiego – Wójta Gminy Perlejewo, ks.kan.Marka Wróbla – Proboszcza Parafii w Perlejewie.
Projekt pomnika przygotowała Pani Urszula Jankowska.
Wykonawcą pomnika jest firma Pana Dariusza Łuczaja z Bociek."

   
     
   
   
     
     

Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej
– Białystok, 12 lipca 2016

   
http://www.bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/35516,Dzien-Pamieci-Ofiar-Oblawy-Augustowskiej-Bialystok-12-lipca-2016.html    
   
     
28 czerwca 2016, podczas uroczystości upamiętniających siedemdziesiątą rocznicę śmierci Zdzisława Badochy ps. "Żelazny" w Czerninie Szef Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych - Pan Jan Józef Kasprzyk odznaczył Pana Bogusława Łabędzkiego medalem "Pro Patria". Medal przyznawany jest za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.    
   
     

TOPIŁO 28.05.2016

   

Grupa mieszkańców powiatu hajnowskiego oraz goście uczciła pamięć Żołnierzy 1 szwadronu 5.Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. "Julek" i "Jastrząb" polegli 28 maja 1945 roku walcząc z reżimem komunistycznym. Biały krzyż nad ich mogiłą łączy dwie tradycje chrześcijańskie i symbolizuje wspólna walkę z sowieckim okupantem.

Na Topile-Czternasty zebrani otoczyli modlitwą poległych Żołnierzy mjr. "Łupaszki". Modlitwie przewodniczył ksiądz kanonik Zygmunt Bronicki - Proboszcz Parafii św.Cyryla i Metodego w Hajnówce. Kwiaty złożyli i zapalili znicze przedstawiciele lokalnego samorządu-Lech Michalak-Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego oraz Maciej Borkowski-Radny Rady Miasta Hajnówka, a także Sławomir Kosidło-Syn Żołnierza 5.Wileńskiej, Stowarzyszenie Historyczne im.Danuty Siedzikówny "Inki" oraz delegacja Narodowej Hajnówki.

Dziękujemy bardzo wszystkim przybyłym i mamy nadzieję, że spotkania na Topile będą gromadziły coraz więcej osób.

   
   
   

Brzozowy krzyż na Topile znaczy od siedemdziesięciu jeden lat miejsce spoczynku dwóch Żołnierzy 1 szwadronu 5.Wileńskiej Brygady AK, którzy zginęli broniąc wartości dla Rzeczypospolitej fundamentalnych. Wśród nich obok niepodległości i całości także wolności. Również wolności wyznaniowej czy religijnej.

Ta mogiła jest symbolem walki wyznawców chrześcijaństwa obrządku łacińskiego i bizantyjskiego. Żołnierzy, którzy w mowie potocznej posługiwali się odmiennymi językami. Za życia łączyła ich walka, a po śmierci wspólny krzyż nad mogiłą. Brzozowy. Jednakowy dla katolików i prawosławnych. Jednakowy bo miłość do Ojczyzny ma tylko jeden wymiar.

Zapraszamy na spotkanie, które będzie oparte na modlitwie w intencji Żołnierzy Wyklętych. Szczególnie tych poległych i zamordowanych. Ale także tych, którzy zmarli śmiercią naturalną już po zakończeniu służby i opuszczeniu murów więzienia, jak i tych, którzy są żywymi świadkami walki z komunistycznym reżimem.

   
   
     

Gminne Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
w Kołakach Kościelnych

   

http://zambrowiacy.pl/info/gminne-obchody-dnia-flagi-rzeczypospolitej-polskiej-w-kolakach-koscielnych-foto/

   
   
     

Narewka 1 marca 2016 - Narodowy Dzień Pamięci Żołneirzy Wyklętych

   
http://www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/pamiec-o-wykletych-#.V5S5cTWmrIV    
   
     

Hajnowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- 27 lutego 2016, Hajnówka

   
   
     

Rocznica śmierci Pana mjr.Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki"

   
W przeddzień 65 rocznicy śmierci mjr.Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” w hajnowskim kościele św.Cyryla i Metodego mogliśmy uczestniczyć we Mszy świętej odprawianej w intencji dowódcy 5.Wileńskiej Brygady AK i jego Żołnierzy. I tych, którzy zginęli z bronią w ręku, i tych zamordowanych w komunistycznych więzieniach.
Koncelebrze przewodniczył ks.kan.Zygmunt Bronicki - proboszcz parafii - w asyście ks.Mariusza Boguszewskiego z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Homilia poświęcona sytuacji chrześcijan prześladowanych dzisiaj w kolebce Kościoła uzmysłowiła też rolę walki podejmowanej niegdyś przez oddziały partyzantki antykomunistycznej w obronie wolności i wiary katolickiej.

Dziękujemy za wspólną modlitwę oraz spotkanie upamiętniające Pana Majora gościom, którzy odwiedzili z tej okazji Hajnówkę. Panu Dariuszowi Piontkowskiemu - Posłowi na Sejm RP oraz jego małżonce - Pani Agnieszce Rzeszewskiej - Przewodniczącej oświatowej sekcji NSZZ Solidarność. Przewodniczącemu Rady Powiatu Hajnowskiego Panu Lechowi Michalakowi, który jako jedyny zagłosował przeciwko haniebnemu stanowisku w sprawie „wydarzeń 1946 roku”, zaproponowanemu przez lewicowych radnych powiatu hajnowskiemu.
W gronie gości znalazł się także Radny Rady Miasta Białystok - Pan Paweł Myszkowski - projektodawca Roku Pamięci Danuty Siedzikówny „Inki” w Białymstoku.
Gościliśmy także 15 Drużynę Harcerską im.Danuty Siedzikówny „Inki” z Brańska, Klub Historyczny im. kpt.Franciszka Potyrały „Oracza” z Sokółki, Przedstawicieli Patriotycznej Jagiellonii z Białegostoku, ONR i białostockiej Jednostki Strzeleckiej.
Dziękujemy także Mieszkańcom Hajnówki, którzy ofiarowali swoje modlitwy w intencji Żołnierzy Wyklętych.
Krzepiące słowo Pana Dariusza Piontkowskiego pozostawiło nam nadzieję, że możemy liczyć na wsparcie instytucji państwowych w kultywowaniu pamięci o Bohaterach Polskiego Państwa Podziemnego.