STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE im.DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"
"...bodaj ujrzeć padając w ataku Polskę wolną i czystą jak łza"
INTRO
Biogram "Inki"
Podlaski Rajd
2016
Kontakt
Kontakt

STOWARZYSZENIE HISTORCZNE im.DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"
ul.Marszałka J.K.Piłsudskiego 16/8

17-200 Hajnówka

tel. 85 6823835
kom. 609037559

stowarzyszenie@inka.org.pl


Nie odbieramy połączeń z telefonów zastrzeżonych oraz nie czytamy korespondecji anonimowej.


KRS 0000412885
NIP 6030074756
REGON 200682594Wpłaty na cele statutowe Stowarzyszenia prosimy kierować na konto:
BGŻ BNP Paribas 95 2030 0045 1110 0000 0228 9050