STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE im.DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"
"...bodaj ujrzeć padając w ataku Polskę wolną i czystą jak łza"
INTRO
Biogram "Inki"
Podlaski Rajd
2016
Kontakt
Podlaski Rajd
         
           

Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5.Wileńskiej Brygady Armii Krajowej jest realizowany przez grupę przyjaciół, których łączy także zamiłowanie do historii Rzeczypospolitej. Przedsięwzięcie to jest skierowane do młodego pokolenia Polaków chcących aktywnie uczestniczyć w zajęciach terenowych, których celem jest poznawanie tradycji podziemia niepodległościowego.

Termin Rajdu zawsze jest związany z datą śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”. Uczestnicy uroczystości, które odbywają się wówczas w Narewce mogą poznać historię swojej rówieśniczki oraz jej dowódców i kolegów z oddziału w terenie związanym ze szlakiem bojowym żołnierzy powstania antykomunistycznego.

         
           
         
           
„3 sierpnia 1946 roku Danusia Siedzikówna została skazana przez komunistyczny sąd na śmierć. Została uznana za winną. Czego była winna? Otóż była winna, bo została wierna przysiędze, którą złożyła kładąc ręce na krzyż. Była winna, bo została wierna swoim towarzyszom, żołnierzom walczącym do końca o wolną Polskę. Była winna, bo pozostała wierna honorowi, na który też przysięgała. Była winna, bo została wierna Polsce. Ale nie tej, którą oferował okupant. Ale nie temu tworowi, na który została zamieniona Najjaśniejsza Rzeczypospolita. Była winna, bo zachowała się jak trzeba. Dlatego dziś jesteśmy tu obecni, dlatego w tym miejscu od lat spotykają się uczestnicy rajdu śladami 5 Wileńskiej Brygady na jego zakończenie. Dlatego jutro będziemy w Gdańsku, bo jesteśmy to winni Danucie Siedzikównie. Jesteśmy to winni nie tylko dlatego, że tak trzeba, ale dlatego, że tak chcemy. Wczoraj w lokalnej prasie padły ogromnie krzywdzące i bolesne słowa, które wypowiedzieli mieszkańcy Narewki. Część jej mieszkańców, których pewnie dziś tutaj z nami nie ma. Pozwólcie Państwo skierować do tych, których nie ma kilka słów i proszę przekażcie je im: Wolność i patriotyzm to są wartości uniwersalne, życie człowieka jest wartością największą. Życie młodego człowieka, który poświęca je w imię ideałów jest wartością bezcenną. Nieważne, kto jest jakiej narodowości i jakiego wyznania. Bez względu na to, kto i w jaki sposób próbuje poróżnić tych, którzy tu mieszkają, to są wartości, które zasługują na najwyższy szacunek. Ta dziewczyna była stąd. Nie róbcie z niej obcej. Ta dziewczyna była stąd! Jak żołnierze „Łupaszki” – z miast i wiosek polskich. Ta dziewczyna była stąd! Nie dajcie jej od siebie odepchnąć! Umiejcie być z niej dumni tak, jak i my jesteśmy”.          
           
Fragment wystąpienia Barbary Bojaryn-Kazberuk,
dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku podczas uroczystości w Narewce
         
           
         
           

ORGANIZATORAMI VIII PODLASKIEGO RAJDU ŚLADAMI ŻOŁNIERZY 5.WILEŃSKIEJ BRYGADY SĄ:

URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE im.DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"
   
KONCERT "IN MEMORIAM ET GLORIA"
REALIZOWANY JEST WE WSPÓŁPRACY Z
MINISTERSTWEM OBRONY NARODOWEJ
 
   
PATRONAT MEDIALNY
   
DARCZYŃCAMI VIII PODLASKIEGO RAJDU W ROKU 2016 SĄ:

GMINA BRAŃSK NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im.gen.EMILA FIELDORFA "NILA" w KRAKOWIE
   

NADLEŚNICTWO
BIAŁOWIEŻA
NADLEŚNICTWO
BROWSK
NADLEŚNICTWO
GIŻYCKO
NADLEŚNICTWO
MIŁOMŁYN
NADLEŚNICTWO
PŁASKA
   
http://www.dariuszpiontkowski.pl/
KANCELARIA NOTARIALNA
LUSSA S.C.
PAN DARIUSZ PIONTKOWSKI
POSEŁ NA SEJM RP
ZAKŁAD DRZEWNY ANDREWPOL w HAJNÓWCE
   
PAN LECH JAN MICHALAK
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO
PAN RAFAŁ DŁUGOSZ
PRZYJACIEL
PODLASKIEGO RAJDU
PAN ROMAN SADOKIERSKI
PRZEWODNICZĄCY
NSZZ SOLIDARNOŚĆ
POWIATU HAJNOWSKIEGO