STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE im.DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"
"...bodaj ujrzeć padając w ataku Polskę wolną i czystą jak łza"
INTRO
Biogram "Inki"
Podlaski Rajd
2016
Kontakt
INTRO

Jedlnia Letnisko

Patriotyczne uroczystości upamiętniające postać
Danuty Siedzikówny "Inki"

W dniu 16 września 2017 roku w naszej Gminie odbyły się uroczystości upamiętniające postać ppor. Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, bohaterskiej sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, podkomendnej słynnego pułkownika Zygmunta Szendzielarza.
   
http://www.jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?xtyp=14&xmenu=232&menu=4&dzialy=4&typ=13&akcja=artykul&artykul=4858