STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE im.DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"
"...aby ujrzeć padając w ataku Polskę wolną i czystą jak łza"
INTRO
INTRO

TOPIŁO 28.05.2016

Grupa mieszkańców powiatu hajnowskiego oraz goście uczciła pamięć Żołnierzy 1 szwadronu 5.Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. "Julek" i "Jastrząb" polegli 28 maja 1945 roku walcząc z reżimem komunistycznym. Biały krzyż nad ich mogiłą łączy dwie tradycje chrześcijańskie i symbolizuje wspólna walkę z sowieckim okupantem.

Na Topile-Czternasty zebrani otoczyli modlitwą poległych Żołnierzy mjr. "Łupaszki". Modlitwie przewodniczył ksiądz kanonik Zygmunt Bronicki - Proboszcz Parafii św.Cyryla i Metodego w Hajnówce. Kwiaty złożyli i zapalili znicze przedstawiciele lokalnego samorządu-Lech Michalak-Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego oraz Maciej Borkowski-Radny Rady Miasta Hajnówka, a także Sławomir Kosidło-Syn Żołnierza 5.Wileńskiej, Stowarzyszenie Historyczne im.Danuty Siedzikówny "Inki" oraz delegacja Narodowej Hajnówki.

Dziękujemy bardzo wszystkim przybyłym i mamy nadzieję, że spotkania na Topile będą gromadziły coraz więcej osób.

 
 

Brzozowy krzyż na Topile znaczy od siedemdziesięciu jeden lat miejsce spoczynku dwóch Żołnierzy 1 szwadronu 5.Wileńskiej Brygady AK, którzy zginęli broniąc wartości dla Rzeczypospolitej fundamentalnych. Wśród nich obok niepodległości i całości także wolności. Również wolności wyznaniowej czy religijnej.

Ta mogiła jest symbolem walki wyznawców chrześcijaństwa obrządku łacińskiego i bizantyjskiego. Żołnierzy, którzy w mowie potocznej posługiwali się odmiennymi językami. Za życia łączyła ich walka, a po śmierci wspólny krzyż nad mogiłą. Brzozowy. Jednakowy dla katolików i prawosławnych. Jednakowy bo miłość do Ojczyzny ma tylko jeden wymiar.

Zapraszamy na spotkanie, które będzie oparte na modlitwie w intencji Żołnierzy Wyklętych. Szczególnie tych poległych i zamordowanych. Ale także tych, którzy zmarli śmiercią naturalną już po zakończeniu służby i opuszczeniu murów więzienia, jak i tych, którzy są żywymi świadkami walki z komunistycznym reżimem.

 
 
http://zambrowiacy.pl/info/gminne-obchody-dnia-flagi-rzeczypospolitej-polskiej-w-kolakach-koscielnych-foto/
 STOWARZYSZENIE HISTORCZNE im.DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"

ul.Marszałka J.K.Piłsudskiego 16/8

17-200 Hajnówka

tel. 85 6823835
kom. 609037559

stowarzyszenie@inka.org.pl

KRS 0000412885
NIP 6030074756
REGON 200682594